Moja własna strona na serwerze tnb.pl (ustaw w panelu admina)
 
  Strona główna LinkiKwiecień 14 2021 05:16:02 
 
O nas
Geneza
Kontakt
Statut
Protokoły z zarządu
Współpracujemy
Eksperci
Działalność
KDS
Rewitalizacja
Natura 2000
Interwencje
Potesty
Klub biegacza
Wokół łąk
Aktualności
Co w trawie piszczy....
Nawigacja
Strona główna
Linki
Kontakt
Galeria
Pomnik Kuklińskiego
Prezydent m. Krakowa
Pan Jacek Majchrowski

Przewodnicząca Rady m. Krakowa
Pani Małgorzata Radwan-Ballada

Radni Samorządu
m. Krakowa


Otrzymaliśmy informację prasową oraz potwierdzenie z Rady Dzielnicy XVIII o zamiarze budowy pomnika Ryszarda Kuklińskiego na terenie zielonym, zwanym przez nas Łączką, pomiędzy NCK-m a os. Centrum E.
Nie mamy nic przeciw pomnikowi R. Kuklińskiego ale istnieją liczne powody na oprotestowanie tej lokalizacji:
1. Na przedmiotowym terenie już stoi pomnik Solidarności. Więc jak ? Dwa pomniki jeden za drugim, czy drugi w miejsce pierwszego ? Pomnik Solidarności wydaje się być bardziej na miejscu, tu przecież zaczyna się aleja Solidarności, a z Kombinatem stanowią jeden historyczno-tematyczny zespół.
2. Zresztą w Krakowie istnieje już jeden pomnik R. Kuklińskiego w Parku Jordana. Zasługi Kuklińskiego są jeszcze niedoocenione przez historyków, gdyż pełna wiedza o ludziach z tego kręgu jest osiągalna po opublikowaniu archiwów wywiadów co zachodzi z opóźnieniem w dziesiątki lat. Czy aż dwa pomniki półkownika Kuklińskiego w jednym mieście, i to już teraz, to erupcja patriotyzmu czy wyścig do wolnego miejsca ? A czy pomnik dla rotmistrza Pileckiego w Polsce już stoi ?
3. Pomnik alegoryczny na podstawie z ziemnego kopca w postaci stożka ściętego, o średnicy podstawy 20 m i wysokości 8 m, pomnik o łącznej wysokość 25 m! Byłby to więc najwyższy obiekt przy pl. Centralnym. Krzyż Papieski, na ogromnym pl. Piłsudskiego w Warszawie, ma tylko 9 m wysokości. Gdyby taki pomnik postawić na pl. Matejki podstawa pomnika wraz z infrastrukturą zajęłaby całą szerokość placu, z jezdniami i chodnikami, a swą wysokością przerósłby naszego króla aż cztery razy. To prawdziwy współczesny Kolos. Postawiony na Karkowskich Błoniach dobrze by wyglądał z wielu miejsc. Na naszej Łączce będzie przytłaczał okoliczne obiekty, ludzie z konieczności stojący blisko, będą tracić równowagą zadzierając głowy, a przejeżdżający kierowcy rozbijać samochody zaskoczeni niesamowitym obiektem przy tej ruchliwej trasie. Monstrualne wymiary tego obiektu w tym otoczeniu wywołuje pytanie o poczucie smaku inwestorów.
4. W Krakowie ustaliła się dobra tradycja wznoszenia monumentalnych i patriotycznych pomników. Takie dzieła powstawały wolą i czynem całego społeczeństwa. Ten pomnik ma powstać wolą grupy wpływowych ludzi, ale wola niewielu jest w istocie niewolą dla pozostałych. Jak więc ocenić zamiar inicjatorów tego projektu. Sądzimy, że nie jest to nawet pomnik Ryszarda Kuklińskiego, to raczej pomnik samym sobie. Ale jeśli ktoś tęskni do monumentalnych form, to są jeszcze kraje na świecie, gdzie można takie tęsknoty zaspokajać. Rekomendujemy Północną Koreę.
5. Istnieje kolejny i zasadny powód dla oddalenie tego pomysłu, to przyszła rewitalizacja tego rejonu. Pomnik nie powinien zamykać perspektywę z pl. Centralnego na Łąki Nowohuckie. W projektach rewitalizacji Łączka może spełnić rolę przestrzeni przejściowej pomiędzy placem Centralnym a Łąkami Nowohuckimi, przybliżeniem Łąk do ludzi, i ludzi do Łąk. Realizacja pomnika w tym momencie ma cechy zawładnięcia tym terenem w stylu średniowiecznych kondotierów i stworzenia faktu dokonanego.
6. Na budowę pomnika, jak się dowiedzieliśmy, swą zgodę wyraziła Rada Dzielnicy XVIII. To jeszcze jeden smutny moment w tej sprawie. Inwestycja ta finansowana przez inwestora prywatnego jest realizowana w trybie pomniejszającym rolę lokalnych społeczności co jednak nie znaczy, że organa przedstawicielskie mogą się z nimi nie liczyć. Nie chcemy Łączki zachować w obecnym stanie i nie boimy się poddać ją przemianom. Mieszkańcy naszego osiedla, a i również wielu innych ludzi, mają już jasno sformułowaną wizję zagospodarowania Łączki. Istnieje ona w formie opisowej i jesteśmy już w trakcie jej wizualizacji. Idea ta powstała jako alternatywa dla pomysłu architekta Wojciecha Obtułowicz polegającego na zabetonowaniu Łączki. W tej sprawie zorganizowaliśmy referendum wśród okolicznych mieszkańców i posiadamy jego wyniki w postaci protokołu. Naszą idee Łączki przytaczamy jako dopełnienie tego listu. Załącznik nr 1. Protest w sprawie budowy pomnika wystosował też w imieniu mieszkańców os. Centrum E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Budostal, który również załączamy. Załącznik nr 2. Naszą ideę Łączki kilkakrotnie przedstawialiśmy Radzie i innym kręgom opiniotwórczym oraz decydentom. Szczególnie była upowszechniana w momencie naszego sprzeciwu na poprzedni projekt. Zresztą co należy myśleć o decydentach i elitach jeśli przystają one na tak odmienne projekty dla tego samego miejsca, raz jako plac dla koncertów rokowych a drugi raz na monumentalny pomnik ? Co myśleć o gremiach przedstawicielskich, które wiedząc o istnieniu naszego Stowarzyszenia i znając jego cele, znając społeczną ideę zagospodarowanie Łączki, akceptuje takie projekty ignorując wolę i opinię wyborców ? Takie postępowanie odbiera im legitymacją na reprezentowanie naszej społeczności.

Dlatego prosimy Pana Prezydenta i pozostałych Adresatów o oddalenie wniosku o realizację tego projektu. Zwracamy się też do redakcji gazet, do radia i telewizji, do ludzi uczciwych i wrażliwych. Poprzyjcie nas w tym proteście.

Halina Ordys-Skibińska, prezes Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie 10.06.2009 r.


Załącznik nr 1.
Funkcja i koncepcja zagospodarowania terenu zielonego ( Łączki )
pomiędzy os. Centrum E a NCK-iem w Nowej Hucie.
Uchwała WZ członków Stowarzyszenia ŁĄKI NOWOHUCKIE
wersja z dnia 29.04.2009 r.


1. Przez ten teren odbywa się komunikacja piesza pomiędzy osiedlem Centrum E a NCK-iem. Przejście to jako wytwór naturalny należy zachować. Dzieli ono Łączkę na dwie części, na bardziej oficjalną z pomnikiem Solidarności oraz na część wypoczynkową. Trasa ta powinna być dyskretna aby zbytnio nie zaznaczać podziału tego jednolitego terenu na dwie części.
Na części oficjalnej można organizować uroczystości patriotyczne natomiast na części wypoczynkowej przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne.
2. Część oficjalna łąki jest już właściwie uformowana. Natomiast część wypoczynkowa wymaga niewielkich interwencji. Należy ją przystosować do rodzinnego wypoczynku, opalania się oraz cichych gier. Żadnych stałych urządzeń co zapobiegnie zadeptywania trawy. Tą część łąki należy zachować w całości nie dzieląc ją na mniejsze części. Powinna być utrzymana atmosfera majówki. Rodzice odpoczywają a ich dzieci biegają. Sportowcy biegają wzdłuż skarpy po przyszłej pętli biegowej dookoła Łąk Nowohuckich. Należy wyhodować miękką i idealnie czystą trawę, która będzie zachęcać wszystkich do chodzenia boso. Trawę często kosić i podlewać przez automatyczny system zraszania. Dosadzić kilka drzew iglastych dla ozdoby w zimie. Kilka wierzb płaczących, niskich i rosochatych będzie zachęcać dzieci do wspinanie się i chowania się za ich gałązkami, co zastąpi najlepsze urządzenia jordanowskie.
3. Drugi ciąg komunikacyjny proponuje się wykonać górą skarpy zamykając już istniejące drogi piesze w zamkniętą pętlę dookoła Łąk Nowohuckich. Jej funkcja raczej biegowo-spacerowa niż rowerowa. Ta trasa powinna być równie dyskretna a jednocześnie wykonana z naturalnych materiałów zapewniających sprężystość nawierzchni sprzyjającej bieganiu. Można ustawić kilka ławek skierowanych na łąki, tuż nad skarpą tak aby biegający nie przeszkadzali obserwującym Łąki. Nawierzchnię pieszą na wale wiślanym pozostawić w stanie naturalnie utwardzonym przydatnym dla biegaczy.
4. Zarośla i drzewa porastające skarpę należy utrzymywać w stanie umożliwiającym podziwianie Łąk Nowohuckich.
5. Bardziej intensywnemu zagospodarowaniu można poddać teren już zurbanizowany na zapleczu NCK-u. Tam można urządzić otwarty park wodny. Ale ten raczej gwarny teren należy oddzielić od cichej łąki parawanem z drzew posadzonych wzdłuż już istniejącej, sztucznie wykształconej skarpy.

Prezes Stowarzyszenia ŁN
Halina Ordys - Skibińska
Projekt pomnika Kuklińskiego


Stanowisko Forum dla Nowej Huty
w sprawie planowanej budowy pomnika
Ryszarda Kuklińskiego


W związku ze złożoną w Radzie Miasta Krakowa przez Stowarzyszenie Ryszarda Kuklińskiego propozycją budowy pomnika swojemu patronowi przy Placu Centralnym i toczącą się dyskusją na temat tej inwestycji informujemy, że partnerzy Forum dla Nowej Huty, po przeprowadzonej dyskusji w dn. 04.09. br., wyrażają swój sprzeciw w sprawie budowy pomnika Ryszarda Kuklińskiego na ternie dzielnic Nowej Huty.

1. W związku z zaawansowanymi pracami prowadzonymi przez Urząd Miasta Krakowa od 2006 r. w zakresie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji „starej” Nowej Huty z wytypowanym obszarem: oś Aleja Róż - Plac Centralny z Łąkami Nowohuckimi uznajemy, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu - który jest przygotowywany – a następnie wyboru koncepcji realizacyjnej przez Radę Miasta wszelkie decyzje wykonawcze w zakresie zagospodarowania tego terenu powinny być wstrzymane.

2. Lokalizacja pomnika powinna być ustalona w drodze szerokich konsultacji społecznych, których nie przeprowadzono i nie powinna zakłócać dotychczasowych oczekiwań społecznych w zakresie zagospodarowania wymienionej przestrzeni. Sam zaś projekt pomnika winien być wyłoniony w drodze konkursu przy zachowaniu wymaganych procedur.

3. Pragniemy również zaznaczyć fakt, iż postać Ryszarda Kuklińskiego nie jest związana z historią Nowej Huty. Ryszard Kukliński dla wielu osób jest postacią kontrowersyjną i nie do końca historycznie zweryfikowaną.

Uzasadnienie stanowiska.

Organizacje, instytucje i społeczność z terenu Nowej Huty od wielu lat wykazują dużą aktywność i zaangażowanie w procesie konsultacji społecznych w zakresie zagospodarowania Placu Centralnego oraz Łąk Nowohuckich.

W wyniku podjętych inicjatyw, dotyczących zagospodarowania tego terenu:

­ zablokowano projekt Prof. Gajewskiego zabetonowania terenu pomiędzy N.C.K, a os. Centrum E z pozostawieniem rezerwy na budowę wysokiego bloku mieszkalnego.

­ dzięki stanowisku Rady Dzielnicy XVIII wykreślono z budżetu Miasta środki zaplanowane na realizację projektu Prof. Obtułowicza, obejmującego zagospodarowanie Łąk Nowohuckich. Tym samym zablokowano realizację absurdalnego projektu z horrendalnym pomysłem amfiteatru na 1000 widzów, głośnymi imprezami, kolejka linową itp. Należy na tym miejscu przypomnieć, że wniosek o ogłoszenie konkursu tego projektu nie był poprzedzony społecznymi konsultacjami warunków konkursu.

­ w proteście za nie przestrzeganie trybu konsultacji społecznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej o której mowa, powstało Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie, które stało się głównym reprezentantem społecznych oczekiwań w zakresie zagospodarowania 2 ha przedpola Łąk Nowohuckich (platformy widokowej) oraz całości Łąk Nowohuckich. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie swoje stanowisko w sprawie zagospodarowania tej przestrzeni przekazało do U.M.K w 2007 r.

­ z inicjatywy p. Anny Miodyńskiej, członkini powstałego stowarzyszenia, Małopolski Instytut Kultury trafnie zdiagnozował kontrowersyjny problem zagospodarowania omawianego terenu i wychodząc naprzeciw działaniom samorządu zorganizował społeczną debatę pod nazwą „Łąki Nowohuckie” zakończoną zredagowaniem oczekiwań społecznych wobec tego terenu i czterema wariantowymi projektami społecznymi opracowanymi z udziałem profesjonalistów. „Raport z debaty na temat zagospodarowania terenu zielonego między NCK a Centrum E w Nowej Hucie” t dostępny jest na stronie: www.mik.krakow.pl/autoportret-debaty

­ równolegle od 2006 r. trwa profesjonalnie prowadzony przez Wydział Strategii i Rozwoju U.M.K proces społecznych konsultacji i procedur związanych z opracowaniem L.P.R „starej” Nowej Huty z wytypowanym obszarem: oś Aleja Róż – Plac Centralny z obszarem Łąk Nowohuckich. Organizacje, instytucje i społeczność Nowej Huty przez cały okres przygotowania L.P.R. „starej” Nowej Huty wykazywały bardzo wysoką aktywność i zaangażowanie w trakcie konsultacji i w procesie opracowywania wniosków – kart zadań – rewitalizowanego obszaru. W ocenie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego – L.P.R. „starej” Nowej Huty uzyskał najwyższą ocenę w skali województwa.

­ aktualnie oczekujemy na ogłoszenie przygotowywanego przez U.M.K. międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania głównej osi obszaru „starej” Nowej Huty, tj. Aleja Róż – Plac Centralny wraz z obszarem pomiędzy N.C.K., a Centrum E.

Przedstawiając zaangażowanie społeczności nowohuckiej w problematykę przystosowania omawianej przestrzeni publicznej dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców, która to funkcja utrwaliła się w dotychczasowych opracowaniach profesjonalistów i wizji przeważającej części mieszkańców Nowej Huty, wnioskujemy o pozytywne rozpatrzenie naszego stanowiska przez Radę Miasta Krakowa.
Uleganie bowiem naciskom, nawet wpływowych grup społecznych, podważa demokratyczne standardy procedur zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Od roku 2001, kiedy do Rady Miasta Krakowa wpłynął wniosek o objęcie ochroną prawną Łąk Nowohuckich, społeczność Nowej Huty coraz bardziej świadomie i stanowczo staje się autentycznym partnerem i zaangażowanym podmiotem w sprawach przestrzeni publicznych swojej dzielnicy.
Oczekujemy od Władz Miasta uszanowania tego partnerstwa.


Tadeusz Kasprzyk

Przewodniczący

Forum dla Nowej HutyKrzysztof Kwatera

Prezes

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta
Kto Pani/Pana zdaniem jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego?

mieszkańcy;

rada gminy;

zakłady przemysłowe;

władze państwa;

firmy zajmujące się oczyszczaniem;

nie mam zdania;

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Aby przetrwała przyroda a ludzie mogli ją odwiedzać
27888 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie